โครงการระบบโรงเรือนอัจฉริยะ 99 โรงเรือนจังหวัดนครปฐม

แอปพลิเคชั่นควบคุมการให้น้ำพืชในโรงเรือนด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นตรวจวัดสภาวะแวดแล้มด้วย sensor ที่มีความแม่นยำสูง ได้แก่ อุณหภูมิ ความเข้มแสง ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นดิน

อ่านต่อ..

ระบบติดตามการเพาะปลูกผลผลิตทางเกษตร

แอปพลิเคชั่นติดตามการปลูกพืชผักของเกษตรกรณ์ ซึ่งทำให้เกษตรกรสามารถรับรู้ข่าวสารจากทางเกษตรจังหวัดได้ และสามารถบริหารจัดการพืชผักที่เกษตรกรปลูก ทำให้รู้ว่าพืชชนิดใดกำลังเป็นที่ต้องการ และบริหารจัดการด้านการขาย เป็นโครงการเพื่อยกระดับการผลิตภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมขน และภาคแรงงาน

อ่านต่อ..

โครงการออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบแสดงผลสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำ (Weather and Water Information System – WWIS)

ระบบต้นแบบของการแสดงผลสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำ (Weather and Water Information System – WWIS) เป็นระบบรายงานสภาพอากาศบนเว็บไซต์ โดยสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บบราวเซอร์ ด้วย URL http://map-dev.hii.or.th/

อ่านต่อ..

โปรแกรมบริหารจัดการระบบซื้อ-ขายของบริษัทไบค์แมน

แอปพลิเคชั่นสำหรับใช้ในการซื้อ-ขาย สินค้าและบริการของบริษัทไบค์แมนสามารถออกใบเสนอราคา,ใบสั่งซื้อ,ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี สามารถรองรับการใช้งานในรูปแบบคูปองและโปรโมชั่น แอปพลิเคชั่นนี้ยังช่วยในการเก็บ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลรถจักรยานยนต์ ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการขายได้อีกด้วย

อ่านต่อ..